Ons verhaal

Stel je eens voor, dat we zouden stoppen met het vervoer van levende varkens? Het in- en uitladen en het vervoer van de stal naar de slachterij zorgt voor de meest stressvolle dag in het leven van een varken. Die stress kunnen we voorkomen door de varkens in de vertrouwde omgeving van hun verblijf te slachten. Dat is wat wij als varkenshouders van de Coöperatie Mobiel Slachten voor elkaar proberen te krijgen. Wij werken op onze bedrijven al op een duurzame en diervriendelijke manier. Kleinschalig en op een respectvolle, dierwaardige manier slachten van de dieren hoort daar bij. Maar wel zonder dat de voedselveiligheid in het geding komt. Alleen zo kunnen wij in een korte keten met lokale afzet van ons vlees het vertrouwen van onze klanten behouden.

Ons eigen initiatief is gestopt, maar er is nog hoop!

Wij vonden en vinden dit nog altijd een geweldig plan, maar we zijn helaas in 2022 tot de conclusie gekomen dat in Nederland een zelfstandig werkende mobiele slachterij voor (alleen) varkens economisch niet meer haalbaar is door de steeds verder toenemende verplichtingen en kosten voor een kleine slachterij.

Dat is een wrange conclusie tegen het licht van het toenemende aantal kleinschalige dierhouderijbedrijven dat behoefte heeft aan een kleine slachterij in hun directe omgeving en het tegelijkertijd juist afnemende aantal kleine slachterijen.

Onder de vlag van Caring Farmers vindt nog een vervolg plaats, dat met name is gericht op het in stand houden van een fijnmazig netwerk van kleine slachterijen in Nederland. Mobiel slachten kan daarbij misschien nog een rol spelen.


Ondersteuners

Subsidies

Wij hebben voor de mobiele slachterij in het verleden subsidietoezeggingen ontvangen van:

- Provincie Overijssel

- Barth-Misset Fonds

- Stuurgroep Landbouw Innovatie Brabant

Van deze subsidies hebben wij slechts minimaal gebruik gemaakt en het grootste deel ervan (ruim 90%) hebben wij  teruggegeven.

De donaties van de crowdfunders hebben wij deels gebruikt in de ontwerpfase (samen met het wel gebruikte deel van de subsidies) en het restant hebben wij gereserveerd voor de voortzetting onder de vlag van Caring Farmers.

Winnaar Het Beste Idee van Varkensland 2019

Het Beste Idee Van Varkensland 2019

Initiatiefnemer Ru Pothoven heeft in 2019 samen met onze voorzitter Ben Bruurs met het idee voor de mobiele slachterij de finale gewonnen van het Beste Idee Van Varkensland!

Die publiciteit heeft ons veel bekendheid gegeven.


Partners en ondersteuners

Samenwerkingspartners:

- INNOHOW

- Bionext
Ondersteuners:

- Dierenbescherming

- Eyes on Animals

- Alle donateurs van onze crowdfunding!

WIE ZIJN WIJ?

Houten, Buitengewone Varkens

Coöperatie Mobiel Slachten

BESTUUR

—Voorzitter - Ben Bruurs (Den Elshorst Weidevarkens)

Penningmeester —- Jeroen Neimeijer (Varkenshouderij Neimeijer)

—Secretaris - Annemarie Noordman (Varkenshoff)

Communicatie - Josse Haarhuis (Buitengewone Varkens)

Algemeen bestuurslid - Geert van der Veer (Herenboeren)


Het bestuur wordt ondersteund door Ru Pothoven (INNOHOW) als adviseur.

Wil je op de hoogte blijven?

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van onze verdere stappen!

Contactgegevens

E-mail: info@mobiele-slachterij.nl